Nils Francke
Kommunikation

NYT WEBSITE ER PÅ VEJ!

Har din virksomhed brug for vel­fungerende kommunikations­løsninger til web og print?

Jeg arbejder med journalistik og formidling, både intern og ekstern kommu­nika­tion, projekt­ledelse, informations­kampagner, presse­kontakt, presse­møder, udstillinger og meget andet.

Du er velkommen til at kontakte mig på mail eller mobil.

Nils Francke Kommunikation
Mobil 51 50 65 18
nf@nilsfrancke.dk